HRA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

Spontánní hra je taková činnost, kdy si dítě volí samo námět, záměr, hračky a herní partnery. Pro tuto činnost mají děti v naší školce dostatek času i prostoru.