DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

NEZAPOMEŇTE PRVNÍ DEN DONÉST LÉKAŘEM POTVRZENÝ EVIDENČNÍ LIST.
ŘADA Z VÁS HO POSLALA S ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE LÉKAŘEM NEPOTVRZENÝ.
V PŘÍPADĚ, ŽE EVIDENČNÍ LIST NEDONESETE, PANÍ UČITELKA NEMŮŽE DÍTĚ DO MŠ PŘIJMOUT.