DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V pondělí dopoledne se vydala třída Myšek z Vinořského náměstí na akci s názvem: "Děti v silničním provozu". Na dopravním hřišti v tělocvičně základní školy si děti mohly vyzkoušet jízdu autíčky, naučily se dopravní značky a základní pravidla silničního provozu.