DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VČELIČKY

Také dětem ze třídy Včeliček se na dopravním hřišti moc líbilo.