DIVADELNÍ A MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ VE TŘÍDĚ VČELIČEK

Naprosto profesionálními výkony nás překvapily děti ze třídy Včeliček. Divadelní představení protkané úžasným  sólovým i sborovým zpěvem přítomné zcela okouzlilo.  To největší uznání si zaslouží paní učitelka, která s dětmi vše nastudovala.