DEN VODY V HOUBIČKÁCH

Během týdenního projektu děti prováděly různé pokusy s vodou, poznávaly vlastnosti vody i koloběh vody v přírodě. Cílem projektu bylo naučit děti vážit si vody, omezit plýtvání a chránit vodu jako drahocenný poklad.