DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD

V pátek 17.6. byla naplánována akce „Den prázdných tříd". Jelikož počasí opravdu nepřálo, náhradní termín si zvolila každá třída dle svého. Děti ze třídy Lištiček si zvolily středu 22.6. Od rána se scházely na zahradě. Nejprve si pohrály a pak následoval program. Seznámily se s technikou frotáž,  zazávodily v družstvech, nemohl chybět piknik. Po něm jsme malovali na dřevěná kolečka a zchladili se v brouzdališti. Tam se dětem líbilo nejvíce.