DEN DĚTÍ SE ZMRZLINOU

Po soutěžích a hrách se děti ze třídy Soviček posilnily zmrzlinou.