CVIČENÍ VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

Nedílnou součástí dne v mateřské škole je ranní cvičení. Ve třídě Houbiček k němu používáme nejrůznější veselé, hravé pomůcky a sportovní náčiní.