ČERTOVSKÝ DEN V MYŠKÁCH

Čerti se rojili a lumpačili při hrách, které pro ně připravily čertí paní učitelky.