ČARODĚJNICE V LIŠTIČKÁCH

Lištičky se na čarodějnický rej připravovaly velmi zodpovědně celý týden. Četli jsme si z knížky Malá čarodějnice, naučili jsme se čarodějnickou básničku, vymýšleli nová zaklínadla a hodně jsme vyráběli. Společně jsme nakreslili velkou pavučinu a každý ji doplnil svým pavoukem. 30.duben jsme měli plný čaroděnických her a soutěží. Nejdříve jsme prolezli čarovnou bránou, připravili jsme si nová čarodějná jména, pak jsme chodili po kladině pozpátku, uspořádali jsme závody vlastnoručně vyrobených "foukacích" papírových pavouků a věnovali jsme se míchání lektvarů. Do lidského světa jsme se vrátili opačným prolezením čarovnou bránou, kde už čekala sladká odměna.