BRUMLA VE ŠKOLCE

Policie ČR u dětí na Vinořském náměstí s poutavou přednáškou o správném chování ve školce a prevenci úrazů.