BROUČCI - NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE

Příchod Mikuláše do třídy Broučků byl plný očekávaní. Děti se moc těšily. Přivítaly Mikuláše básničkami a písničkou. Pak následovala diskotéka s čertem a posezení u stolů plných dobrot. Rodičům moc děkujeme za hezky zhotovené masky, které přispěly ke krásné atmosféře.