BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

O šikovnosti dětí ze třídy Lištiček se rodiče přesvědčili 28.11. na podzimní besídce.
Děti si připravily pásmo písniček, básniček a pohybových her a všechno se jim náramně povedlo.
Zaslouží si velkou pochvalu.