Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti

4.5.2022

Zápis do mateřské školy pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/23 se koná 2.6.2022 v době od 13.00 hod. do 16.00 hod. Místo konání – budova v ulici Mikulovické 337.

Зарахування до дитячого садка для

...

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VČELIČKY

23.5.2022

Děti si vyzkoušely všechny role: policistu, řidiče i chodce.

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VEVERKY

23.5.2022

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - ZAJÍČKOVÉ

23.5.2022

V tento den si děti  mohly vyzkoušet role řidičů i policistů. Dětem se dopoledne velice líbilo i přesto, že padlo několik pokut. Převážně za jízdu na červenou.
 

...

celý článek

VÝTVARNÝ KROUŽEK

23.5.2022

Děti se na kroužku učí různým výtvarným technikám, úplně nejraději mají však stříhání a lepení.

...

celý článek

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

23.5.2022

Děti si na kroužku nejen zasely kytičky (afrikány), ale i řeřichu a petrželku. Bylinky pravidelně zalévaly a odměnou jim byla krásně ozdobená a chutná svačinka.
 

...

celý článek

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/23

1.3.2022

12.5.2022

V příloze "Zápis do MŠ - výsledek řízení" je podrobně popsán výsledek přijímacího řízení do naší MŠ včetně seznamu přijatých dětí (pod kódy).

 

1.3.2022

Zápis do MŠ na školní rok

...

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - HOUBIČKY

20.5.2022

Děti si vyzkoušely, co by měl vědět řidič osobního vozidla, jaká musí dodržovat pravidla, a také jaká je úloha policisty.

celý článek

ČARODĚJNICE V SOVIČKÁCH

20.5.2022

Děti se naučily čarovat, vařit lektvary, létat na koštěti, lovit pavouky a odměny ze začarovaného kotlíku.

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - BROUČCI

18.5.2022

Broučci na dopravním hřišti v tělocvičně ZŠ s elektrickými autíčky…

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - LIŠTIČKY A MYŠKY

18.5.2022

To byla jízda!

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - SOVIČKY

18.5.2022

Děti se při návštěvě hřiště naučily dopravní značky, bezpečně přecházet přes přechod a vyzkoušely si, jaké to je, být řidičem. Akce se moc líbila a děti si ji pěkně užily.
 

...

celý článek

TŘÍDÍME ODPAD

16.5.2022

Dne 12.5. navštívila třídu Veverek dobrovolná organizace, zabývající se ekologií a úklidem odpadků, Trash Hero.
Na zahradě naší školky rozmístila odpadky, které jsme poté všichni společně vysbírali.

...

celý článek

ČARODĚJNICE V HOUBIČKÁCH

8.5.2022

celý článek

ČARODĚJNICE U VEVEREK

8.5.2022

celý článek

DEN ZEMĚ U HOUBIČEK

8.5.2022

Jak by to vypadalo, kdybychom neměli koše, popelnice a kontejnery? Děti se učily třídit odpad, uklízely okolí školky, povídaly si o planetě Zemi, kterou si nakonec vytvořily z pěny na holení a

...

celý článek

ČARODĚJNICE U ZAJÍČKŮ

8.5.2022

Ve třídě Zajíčku si děti užily čarodějnické hry: slalom na koštěti, lovení pavouků, chůze na chůdách, házení balónků, vyplňování pracovních listů a nechybělo disco.
 

...

celý článek

ČARODĚJNICE V LIŠTIČKÁCH

8.5.2022

Ráno přišly děti v krásném, čarodějnickém oblečení. Využili jsme příležitost a vyzkoušeli jsme si ve třídě netradiční činnosti. Motali jsme pavučinu přátelství, se stočenými novinami jsme prohnali

...

celý článek

ČARODĚJNICE U BROUČKŮ

8.5.2022

To byla jedna velká radost! Celá třída se proměnila na úžasný SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC. Přiletěli na různých košťátkách, metlách i na velkém smetáku. Rej a tanec s hudbou a vřískáním čarodějnic a

...

celý článek

ČARODĚJNICE V JAHŮDKÁCH

8.5.2022

Dne 28.4. se do školky ve Vinoři slétli čarodějové i čarodějnice. Hravé dopoledne plné her a soutěžení provázela veselá nálada, dětský smích a radost.
 

celý článek

ČARODĚJNICE - ZAHRADA MIKULOVICKÁ

8.5.2022

Na zahradě paní učitelky pro děti připravily krásné, čarodějnické dopoledne.

...

celý článek

ČARODĚJNICE V MYŠKÁCH

8.5.2022

Hry, soutěže, vaření lektvarů, hledání pavouků, mlsání. To bylo pravé, čarodějnické dopoledne ve třídě Myšek.

celý článek

ČARODĚJNICE VE VČELIČKÁCH

8.5.2022

Děti měly dopoledne plné her, úkolů zábavy i mlsání.

celý článek

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

8.5.2022

Pohádka Zvířátka a loupežníci v podání pana Bílka se dětem moc líbila. Společně se zvířátky prožívaly příběh a nadšeně reagovaly na krásně zahrané divadlo.
Obdivovaly loutky, které si pan

...

celý článek

ZAJÍČKOVÉ

22.4.2022

Barevný týden.

celý článek

MYŠKY

22.4.2022

Škaredá středa a zelený čtvrtek. Barevný týden se dětem moc líbil.

celý článek

VELIKONOCE VE TŘÍDĚ MYŠEK

13.4.2022

Barevné dny v týdnu podle přání dětí a krásné, velikonoční výrobky. Takový byl týden před Velikonocemi ve třídě Myšek.
 

celý článek

MUZIKA ŠPALÍČEK PRAHA

13.4.2022

Tradiční jarní koncert byl moc hezký. Děkujeme za krásnou atmosféru.

celý článek

SOVIČKY

13.4.2022

Dva týdny před Velikonocemi vynášeli lidé z vesnice zimu - smrtku, které říkali Morana. Děti ze třídy Soviček si tento zvyk vyzkoušely. Vyrobily Moranu a hodily ji do proudu potůčku v Podskalí.
 

...

celý článek

PLES V SOVIČKÁCH

6.4.2022

V Sovičkách se tančilo! Děti přišly do školky společensky oblečené a  tanec se jim moc líbil. Dozvěděly se také něco o etiketě.
 

celý článek

VEVERKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

6.4.2022

V pátek 1.4. navštívily Veverky třídu v ZŠ. Spolu se svojí třídou nás vřele přivítala usměvavá paní učitelka.
Školáčci dětem z Veverek vytvořili místa v lavicích. Pomáhali jim s úkoly, které si  pro

...

celý článek

VEVERKY V HUDEBNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

6.4.2022

Veverky navštívily hudebnu základní školy. Paní učitelka hudební výchovy pro děti připravila pestrý program. Mimo jiné
seznámila děti se zajímavými hudebními nástroji, na které si i zahrály. Paní

...

celý článek

TŘÍDA VČELIČEK NAVŠTÍVILA ZÁKLADNÍ ŠKOLU

31.3.2022

Děti zpívaly, počítaly, kreslily a společně s dětmi ze základní školy vyráběly sluníčko.

celý článek

SOVIČKY NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

31.3.2022

Děti ze třídy Soviček navštívily třídu ZŠ. Posadily se do lavic a vyzkoušely, jaké to je být prvňáčkem.
Plnily úkoly, které jim připravila paní učitelka. Dětem se ve škole moc líbilo a už se do ní

...

celý článek

POHÁDKA

28.3.2022

Divadélko Koloběžka potěšilo všechny děti veselou pohádkou: Šel zahradník do zahrady
 

celý článek

ČERVENÁ KARKULKA

11.3.2022

Červená Karkulka se dětem moc líbila. Děti pomohly dát děj popletené pohádky do pořádku a všechno dobře dopadlo.

celý článek

Letní školka 2022

13.1.2022

Vážení rodiče dětí z naší MŠ,

jako každoročně Vám nabízíme možnost letní školky pro Vaše dítě, letos 1.- 22.7.2022. Pokud budete mít zájem, prosíme o včasnou přihlášku a platbu - do 11.3.2022. Vše

...

celý článek

HUDEBNÍ DEN VE TŘÍDĚ SOVIČEK

10.3.2022

Ve třídě Soviček jsme si povídali o hudbě a hudebních nástrojích. Děti si přinesly nástroje z domova a vytvořily velký orchestr. Společně si zazpivaly v doprovodu kytary.
 

...

celý článek

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - SOVIČKY

10.3.2022

Děti ze třídy Soviček navštívily knihovnu ve Vinoři. Teď už vědí, jak si půjčit knihu a jak se k ní chovat. Spoustu knížek si také prohlédly.
 

celý článek

Veselé písničky

10.3.2022

Divadelní pohádka plná písniček a tance. Děti si nejen zazpívaly a zatančily, ale také si v pohádce zahrály.
Panovala veselá nálada a všichni si dopoledne náramně užilili.

...

celý článek

JAK VYZRÁT NA BACILY

28.2.2022

Veselá a poučná pohádka pro nejmenší, ve které hrají mimo jiné Bacil a Vitamín Cé, se dětem moc líbila.

celý článek

POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA

25.2.2022

Na tuhle pohádku se děti hodně těšily. V prvním pololetí se totiž kvůli covidu odehrát nemohla.
A tak se jí dočkaly v náhradním termínu a moc se jim líbila.

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

24.2.2022

S Patem a Matem jsme si v Jahůdkách užili spoustu zábavy a legrace.

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ VEVEREK

24.2.2022

Dopoledne plné her, soutěží a tance. Následovalo představení masek a ochutnávka dobrot, za které rodičům moc děkujeme.

 

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

24.2.2022

Na karneval jsme se moc těšili. Ráno přišly děti v krásných maskách a karnevalový rej mohl začít. Tančili jsme, trochu jsme si zasportovali, zahráli si několik her a užili jsme si nejen přehlídku

...

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

24.2.2022

Ve třídě Houbiček začal karneval tradičně promenádou. Děti i paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti a mohlo začít karnevalové veselí.
Děti si společně zatancovaly, zazpívaly, zasoutěžily a

...

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ BROUČKŮ

24.2.2022

Na dnešní den jsme se moc těšili. Hráli jsme hry, tančili a bavili se. Děti měly radost z masek, zábavy a občerstvení.
Poděkování patří hlavně rodičům za krásné masky a bohaté občerstvení.

...

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ SOVIČEK

24.2.2022

Děti ze třídy Soviček přišly na karneval v krásných kostýmech a moc si karneval užily. Tančily, soutěžily a řádily.
Soutěž o nejkrásnější masku vyhrály samozřejmě všechny.

...

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ VČELIČEK

24.2.2022

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ MYŠEK

24.2.2022

Na karneval se děti ze třídy Myšek pilně připravovaly a moc těšily.  Vyzdobily si barevně třídu a vyrobily krásné škrabošky,
s kterými se také vyfotografovaly. Byl to den plný her a tance, za

...

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ ZAJÍČKŮ

24.2.2022

Ve třídě se odehrálo plno zábavný her, ale  největším zážitkem byla diskotéka.
Tu si děti užily společně s dětmi ze třídy Myšek.

celý článek

HUDEBNÍ POHÁDKA VE ŠKOLCE

24.2.2022

Ve čtvrtek 10.2.2022 jsme se s pohádkou "Jak se Barborka zatoulala" vypravili do světa filmových písniček.
Děti si nejen zazpívaly, ale také zatančily a celé představení si báječně užily.
 

...

celý článek

LIŠTIČKY POD PĚTI KRUHY

24.2.2022

V Číně právě probíhá velká sportovní událost. I my v Lištičkách jsme se inspirovali a prožili týden s olympijskými zimními sporty. Nejprve jsme si na mapě ukázali, kde Čína je, potom jsme vyráběli

...

celý článek

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

4.2.2022

Děti ze třídy Soviček navštěvují plavání v bazénu v Čelákovicích.
Ve vodě jsou jako doma a plavání si moc užívají.

celý článek

HAWAII PÁRTY

4.2.2022

Děti ze třídy Soviček si v zimě zahrály na léto.
Hawaii párty se dětem moc líbila a užily si ji.

celý článek

SOVIČKY V LESE

31.1.2022

Děti ze třídy Soviček vyrobily krmení pro ptáčky a v rámci vycházky ho donesly do lesa. Při procházce lesem ptáčky také pozorovaly.
 

celý článek

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOVÁKŮ - VEVERKY

13.1.2022

Dne 11.1. nastala první lekce plaveckého výcviku v Čelákovicích. Veverky se na tento den ( některé s mírnými rozpaky) moc těšily. Po úvodním nezbytném seznámení s pravidly chování v rámci

...

celý článek

VÁNOČNÍ DÁREK RODIČŮM

20.12.2021

Vážení rodiče,
16.12. ve školce byly Vánoce. Pod stromečkem děti měly moc krásných dárků, děkujeme za ně i Vám.
 

Na oplátku mají pro Vás děti, paní učitelky a zaměstnanci školky jedno velké

...

celý článek

VÁNOCE VE VEVERKÁCH

7.1.2022

celý článek

VÁNOCE V JAHŮDKÁCH

22.12.2021

celý článek

VÁNOCE U HOUBIČEK

22.12.2021

Kouzelné dopoledne u stromečku si užily děti ze třídy Houbiček. Po zazvonění zvonečku se všichni šli podívat, jestli nás navštívil Ježíšek. Pod stromečkem děti našly spoustu nových hraček, ze kterých

...

celý článek

VÁNOCE U ZAJÍČKŮ

22.12.2021

celý článek

VÁNOCE V MYŠKÁCH

19.12.2021

Vánoce v Myškách si děti moc užily. Od rána byla ve třídě krásná, sváteční atmosféra.
Pod stromečkem si každý rozbalil dáreček, z kterého měl nevídanou radost.

...

celý článek

VÁNOCE V LIŠTIČKÁCH

19.12.2021

Ve třídě Lištiček jsme se na Vánoce moc těšili. Stromeček jsme nazdobili již před týdnem a každý den jsme se naučili zpívat jednu koledu.
V den nadílky jsme si ve třídě udělali pravou vánoční

...

celý článek

VÁNOCE VE VČELIČKÁCH

19.12.2021

celý článek

SOVIČKY V HUDEBNĚ

19.12.2021

Děti ze Soviček navštívily hudebnu základní školy. Paní učitelka hudební výchovy pro ně připravila hudební program. Dětem se moc líbil.
 

celý článek

Oznámení o uzavření mateřské školy o vánočních prázdninách základní školy

5.11.2021

Vážení rodiče,
v době vánočních prázdnin v základní škole, tedy od 23.12.2021 do 2.1.2022 bude mateřská škola uzavřena. Znovu otevřena bude 3.1.2022.
V době ředitelského volna v základní škole,

...

celý článek

BROUČCI

13.12.2021

První sníh a stavění sněhuláků na zahradě Broučků.

celý článek

SLÁVA UŽ JE SNÍH

8.12.2021

Na jízdu na saních to sice zatím není, ale i tak si ho děti užily náramně.
Podívejte se na třídu Veverek.

celý článek

ČERTOVSKÝ DEN V MYŠKÁCH

8.12.2021

Čerti se rojili a lumpačili při hrách, které pro ně připravily čertí paní učitelky.
 

celý článek

MIKULÁŠ

8.12.2021

Všechny třídy navštívil v pátek, 3.12. Mikuláš. Za hezké básničky přinesl dětem sladkou nadílku.
 

celý článek

Dopravní opatření od 15.11. - pro MŠ a 1.třídy ZŠ

10.11.2021

Uzavírka ulice Mladoboleslavská.
Od 15. 11. 2021 od 9.00 hodin bude uzavřena ulice Mladoboleslavská ve směru na Prahu. Uzavřena bude od kruhového objezdu až k zastávce Vinořský zámek. Ve směru do

...

celý článek

HRA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

11.11.2021

Spontánní hra je taková činnost, kdy si dítě volí samo námět, záměr, hračky a herní partnery. Pro tuto činnost mají děti v naší školce dostatek času i prostoru.
 

...

celý článek

VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

11.11.2021

Že je ovoce našemu zdraví velmi prospěšné vědí již i děti ze třídy Houbiček. A jsou tak šikovné, že si za dozoru paní učitelky připravily samy ovocný salát.
Ze zbylých jablíček jim paní učitelka

...

celý článek

DEN DUCHŮ

5.11.2021

Den duchů si děti ze třídy Soviček moc užily. Strašily na cimbuří, skákaly po stopách duchů a plnily další duchovské úkoly.
 

celý článek

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES, ABY SEM NIKDO NEVLEZ´

21.10.2021

20. října jsme v Lištičkách oslavili Den stromů. Některé děti byly velmi překvapené, když zjistily, že i stromy jsou živé.Osahali jsme si přírodniny v krabici, vyrobili jsme klíče na podzimní

...

celý článek

DÝNĚJÁDA V BROUČCÍCH

15.10.2021

Děti se zapojily do soutěží o nejkrásnější dýně a her, které probíhaly celé dopoledne a opravdu se vydařily.
 

celý článek

DÝNĚJÁDA V JAHŮDKÁCH

15.10.2021

celý článek

DÝNĚJÁDA U VEVEREK

15.10.2021

celý článek

DÝNĚJÁDA V LIŠTIČKÁCH

15.10.2021

Letošní Dýnějádu jsme si užili ve velmi komorní sestavě. O to více prostoru jsme měli na to, abychom si den pořádně užili. V soutěži nazdobených dýní vyhráli všichni účastníci první cenu, protože v

...

celý článek

DÝNĚJÁDA V HOUBIČKÁCH

14.10.2021

Když přijde podzim a s ním čas zralých dýní, my v Houbičkách a všech ostatních třídách se radujeme, máme totiž ,,Dýnějádu". Je to den plný zábavných soutěží s dýněmi různých tvarů, velikostí a barev.

...

celý článek

DÝNĚJÁDA U SOVIČEK

13.10.2021

Děti ze Soviček přinesly krásně nazdobené dýně a užily si den plný soutěží, za které dostaly diplom a odměny.
 

celý článek

DÝNĚJÁDA U MYŠEK

13.10.2021

Na Dýnějádu se děti pilně připravovaly, tvořily dýňové taštičky, velké pavouky, zpívaly i recitovaly.
V den konání plnily úkoly z pavučiny, lovily pavouky a netopýry z vody, házely kaštany na cíl,

...

celý článek

DÝNĚJÁDA U ZAJÍČKŮ

13.10.2021

celý článek

DÝNĚJÁDA U VČELIČEK

13.10.2021

Děti dnes zvládly opičí dráhu, hod do dýně, tichou poštu, volnou zábavu s balónky. Také anonymní hlasování o nejkrásnější dýně. Každý dostal dýňový diplom a všichni si dopoledne náramně užili.
 

...

celý článek

KLAUN PEPINO v Mikulovické

22.9.2021

Klaun Pepino předvedl s paní asistentkou a pejsky úžasnou klauniádu pro děti z Jahůdek, Houbiček, Lištiček a Broučků.   
 

celý článek

KLAUN PEPINO na Vinořském nám.

22.9.2021

Tak jsme se dočkali. Klaun Pepíno nás opět navštívil. Dne 16.9. se konalo představení pro předškoláky a děti z Vinořského náměstí. Pepíno přijel se svými psími kamarády a milou  paní asistentkou.

...

celý článek

ZAČÍNÁME

6.9.2021

1.9. jsme se po prázdninách s úsměvem opět sešli. Ti, co už do školky chodili se moc těšili a přivítali nové kamarády.

celý článek

PŘÁNÍ z MŠ

1.7.2021

Krásné a pohodové prázdniny přejí paní učitelky a děti ze všech devíti tříd mateřské školy.
 

celý článek

Havajská párty

25.6.2021

Houbičky se přestěhovaly na Havajské ostrovy. Aloha! Barevné sukně hula hula, květinové věnce, plážové slamáky, sluneční brýle a také spousty ovoce a různých dobrot navodily tu správnou havajskou

...

celý článek

HOUBIČKY NA ZAHRADĚ

25.6.2021

Léto je tady! Vodní hrátky dětem zpříjemnily horké sluneční dny.

celý článek

BRUMLA VE MĚSTĚ - MĚSTSKÁ POLICIE V MŠ MIKULOVICKÁ

21.6.2021

Členky městské policie navštívily naši MŠ a uspořádaly pro děti bezpečnostní akci. V pohádkovém příběhu medvídka Brumly poznávaly děti různé nástrahy a nebezpečí, které číhají ve městě nejen na

...

celý článek

BRUMLA VE ŠKOLCE

18.6.2021

Policie ČR u dětí na Vinořském náměstí s poutavou přednáškou o správném chování ve školce a prevenci úrazů.
 

celý článek

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

16.6.2021

25.8.2021:

V příloze je rozdělení dětí do tříd na nový školní rok.

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
přinášíme vám informace k zahájení školního roku 2021/2022.
Školní rok bude zahájen

...

celý článek

MDD VE TŘÍDĚ ZAJÍČKŮ

10.6.2021

Také třída Zajíčků si dětský den velmi užila. Měla připraveno spoustu zábavných her. Samozřejmě nechyběla odměna a po obědě děti dostaly výbornou zmrzlinu.

...

celý článek

MDD VE TŘÍDĚ VČELIČEK

10.6.2021

Děti si den užily. Hráli jsme hry na jejich přání.

celý článek

MDD VE TŘÍDĚ BROUČKŮ

10.6.2021

Den dětí byl nádherný, počasí pravé letní a naše děti si ho náramně užily. Dětem se nejvíce líbily soutěže, hlavně hod míčkem na klauny vyrobené z plechovek, závody v namotávání provázků s autem, kop

...

celý článek

MDD VE TŘÍDĚ VEVEREK

10.6.2021

Den dětí, který Veverky s nadšením očekávaly, proběhl v dobré náladě. Děti si vyzdobily třídu, zahrály si hry,
zasoutěžily. Odměněny byly zmrzlinou a dalšími dobrotami.

...

celý článek

MDD VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

10.6.2021

Pohádková cesta do Ctěnic byla pro děti úžasným zážitkem. Děti hledaly obrázky s pohádkami, plnily úkoly a nakonec našly i poklad.
 

celý článek

TŘÍDA JAHŮDEK VE CTĚNICÍCH

9.6.2021

celý článek