Režim stravování ve školní jídelně od 18.listopadu 2020

Aktualizace 24.11.2020:

Vážení rodiče,

všechny děti ke stravování průběžně přihlašuji/odhlašuji v souladu s aktuálními nařízeními vlády o rozvolnění/zpřísnění opatření proti koronaviru. Děti jsou vždy přihlášeny podle šablony stravování, to znamená podle požadavků, které jste uvedli do  přihlášky ke stravování. Ze strany rodičů jsou nutné jen úpravy v případě individuálních změn. Tyto změny můžete provést na www.jidelna.cz , nebo zanechat formou vzkazu na záznamníků pevné linky 286 851 074, a to vždy do 14 hodin předchozího dne.

Ráda bych vás ještě upozornila, že strávníky přihlašuji/odhlašuji, až když jsou opatření platná a vyhlášená  (a to zatím po týdnech) a proto pokud hromadně vytvářím nebo ruším objednávky stravy mohu tím přepsat vaše starší odhlášky/přihlášky. Je proto nutné, abyste stav odhlášek/přihlášek průběžně sledovali a to minimálně 1x týdně. Pokud jste rozhodnuti dítě odhlásit na delší časový úsek bez další vaší průběžné kontroly,  je nutné, abych po dohodě s vámi provedla změnu v šabloně stravování.

Žáci s distanční výukou jsou ze stravy odhlášeni, ale na základě pokynu MŠMT mají možnost odebrat oběd do odnosných nádob ve školní jídelně a to v čase 13.15 – 13.30 hodin. Rodiče, kteří mají o stravování svého dítěte zájem, mohou obědy přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku pevné linky 286851074 a to do čtvrtka na následující týden.

V případě dotazů nebo nejasností mě prosím kontaktujte. Děkuji.


Veronika Dušková


Text z 12.11.:

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním opatření proti šíření coronaviru hromadně přihlašuji žáky prvních a druhých ročníků, kteří jsou trvale přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, ke stravování na dny 18. – 20. 11. V následujícím období budu vždy žáky hromadně přihlašovat, případně odhlašovat podle aktuálních rozhodnutí vlády a to na všechny stravovací dny dle šablony stravování (tj. se zohledněním, jestli má dítě dítě trvale přihlášenou stravu na pondělí až pátek nebo pouze některé dny v týdnu). Kontrolu přihlášek, případně úpravy, můžete provést na www.jidelna.cz, a to nejpozději do 14 hodin na následující den.


Žáci s distanční výukou jsou ze stravy odhlášeni, ale na základě pokynu MŠMT mají žáci možnost odebrat oběd ve školní jídelně. Rodiče, kteří mají o stravování svého dítěte zájem, mohou obědy přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074).

Podle současných nařízení se mění podmínky stravování žáků, kteří mají distanční výuku. Nově  nesmí konzumovat jídlo ve školní jídelně, mohou ho pouze odebrat do stravovacích nádob, a to v čase 13 - 14 h (od 30.11. v čase 13:15 - 13:30 h).


V případě dotazů nebo nejasností mě prosím kontaktujte. Děkuji.


Veronika Dušková