Objednávky a odhlášky obědů přes internet

 

 

Volit a odhlašovat obědy si můžete pomocí internetu. V kanceláři školní jídelny, nebo po e-mailovém dotazu ( jidelna@zsvinor.cz ) dostanete údaje potřebné pro přístup do systému, tedy uživatelské jméno a heslo.


Návod k postupu:

 
1.   www.zsvinor.cz
2.   záložka jídelna (horní lišta)
3.   záložka jídelní lístek (levá lišta)
4.   vyplnit uživatelské  jméno (vždy kombinace čísel) a heslo ((kombinace čísel a písmen) pozor na záměnu čísla nula 0 a velkého  písmene O a záměnu čísla 1 a malého písmene l))
5.   při prvním přihlášení bude systém požadovat změnu hesla. Vyplnit, potvrdit.
6.   při dalším přihlašování vyplnit vždy jméno a nové, Vámi zvolené heslo
7.   zobrazí se plánované menu
      a)   pokrmy můžete volit se šestidenním posunem (ve čtvrtek až na následující středu a dále). Volby pokrmů na terminálu v jídelně  zůstávají bez změn, to znamená, že od pondělí do čtvrtka 14ti hodin aktuálního týdne můžete volit pokrmy na týden následující
      b)   odhlášky obědů můžete na  internetu provádět vždy do 14ti hodin na následující den
8.   všechny změny musíte potvrdit, jinak je systém nebude akceptovat! Informaci o změnách následně obdržíte e-mailem.