Nový řád školní jídelny ZŠ

Vážení strávníci,

od 1.3.2019 jsme udělali drobné změny v řádu jídelny. Věnujte prosím pozornost bodu 7) Odhlašování obědů.

Hodně strávníků používá ke změnám svých požadavků server www.jidelna.cz. Tento server se synchronizuje s počítačem paní vedoucí školní jídelny, podle kterého potom pro Vás vaříme. K synchronizaci dojde každý pracovní den kolem osmé hodiny ráno. Tím se nám uloží Vaše změny, které jste provedli do této doby. Pokud během dne požádáte paní vedoucí telefonicky o nějakou změnu (například odhlášení oběda), paní vedoucí ji provede. Jestliže zároveň v tento den (cca do 15 h) provedete nějakou změnu na webu nebo na terminálu v jídelně, tato změna se do počítače paní vedoucí nepromítne (přednost má ručně provedená změna dle Vašeho telefonického požadavku) a o tuto změnu přijdete.

Stručněji (citace řádu jídelny): Pozor! Pokud odhlašujete oběd telefonicky, nelze tento den provést žádnou změnu na www.jidelna.cz nebo na terminálu v jídelně. O tyto změny byste přišli.

Příklad: Ráno zjistíte, že Vašemu dítěti je špatně a nepůjde do školy. Zavoláte tedy na záznamník do školní jídelny a odhlásíte mu na tento den oběd. Paní vedoucí ŠJ po příchodu do práce nejprve synchronizuje server a potom Vaši změnu provede. Během dne zjistíte, že nemoc dítěte vyžaduje delší nepřítomnost. Neodhlašujte po internetu obědy ihned (změna by se nepromítla). Další synchronizace je nastavena na 15 h. Potom už můžete změnu na internetu provést, bude nahrána další den ráno.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vaše požadavky na stravování budou plně v souladu se skutečností (při dodržení výše uvedených pokynů).