Informace o placení

Vážení strávníci a rodiče žáků,

školní jídelna vaří obědy pro žáky ZŠ od úterý 2. září. V pondělí 1. září vaříme pouze pro děti z mateřské školy a důchodce. Výdej do nádob probíhá opět od 11:00 hod. do 11:30 hod.

Stravné v hotovosti se platí od úterý 2. 9. do čtvrtka 4. 9., vždy od 8:00 hod. do 14:00 hod. V pondělí 1. 9. mohou přijít zapisovat ke stravování (zároveň platit stravné a kupovat čipy) pouze rodiče žáků 1. tříd. I tak prosím rodiče, kteří budou vyzvedávat dítě po zkráceném vyučování i v dalších dnech, aby přišli stravování vyřídit až v úterý, nebo ve středu. Vyhnou se tak čekání ve frontě, která se vytváří. Zadávání nových strávníků je vždy poměrně časově náročné, tak prosíme všechny o trpělivost.
Prosím rodiče žáků 1. tříd a rodiče všech nových strávníků, aby k vyřizování stravného v kanceláři ŠJ přinesli vždy již vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou dostanou první den ve škole. Pokud dítě navštěvovalo v loňském školním roce naši MŠ, zůstane mu variabilní symbol a rodiče nemusí v bance zadávat nový souhlas s inkasem (pokud ho nezrušili) a v tomto případě si přijdou pouze zakoupit čip a odevzdat přihlášku. Pokud kdokoliv změnil během prázdnin účet, ze kterého se bude inkasovat stravné, prosím o nahlášení této skutečnosti v kanceláři ŠJ a je nutné si na novém účtu také zřídit souhlas s inkasem.

Z důvodu stále probíhající stavby je přístup k okénku kanceláře ŠJ stále přes vstup do MŠ a jídelnu. Přes rampu pro zásobování vstup ke kanceláři není!

Od září je plánovaná možnost objednání a odhlašování obědů přes internet (pozor, stále ne emailem!). Bližší informace o této možnosti zde budou zveřejněny v nejbližší době.

V novém školním roce Vás přivítá na pozici vedoucí školní jídelny Veronika Dušková.

Přejeme úspěšný vstup do dalšího školního roku.


OBĚDY NA ZÁŘÍ SE PLATÍ

v úterý ​​2. září ​od 9.00 hod. do 14.00 hod.
ve středu​3. září​od 9.00 hod. do 14.00 hod.
ve čtvrtek​4. září​od 9.00 hod. do 14.00 hod.
v pondělí 1. září platí obědy pouze rodiče žáků
prvních tříd

Stravné za celý měsíc, tj. 21 obědů činí pro
I. stupeň​ 504,- Kč
II. stupeň​ 546,- Kč
III. stupeň​ 609,- Kč
Důchodce 22 obědů ​968,- Kč

Strávníkům, kteří platí formou inkasa bude stravné strženo 10. - 13. září, dle banky.


Cena oběda zůstává stejná, jako v minulém školním roce.