Informace k začátku roku 2014/15

1. Všichni prvňáčci a  žáci vyšších ročníků, kteří by se chtěli nově začít stravovat rozdat dostanou od paní třídní učitelky přihlášky ke stravování. Vyplněné přihlášky odevzdají rodiče v kanceláři ŠJ, kde si zároveň s odevzdáním vyplněné přihlášky koupí čip (130,- Kč, hotově).

2. V pondělí 1.9. od 8 do 14 hodin se přihlašují ke stravování žáci prvních tříd (rodiče si připraví 130,- Kč na čip)

3. 2. - 4. 9. (út-čt) od 8 do 14 hodin musí být uhrazeny obědy placené hotově, v tuto dobu se také přijímají  nové přihlášky ke stravování žáků vyšších ročníků a prodávají čipy (130,- Kč, hotově).

4. Žáci, kteří se stravovali v loňském roce, jsou na obědy přihlášeni trvale, na celou dobu školní docházky. Pokud se v letošním roce stravovat nechtějí, musí se ze stravování odhlásit!!! Pokud se ze stravování neodhlásí, bude nutné dluh na stravném uhradit i zpětně.

5. Prosím o včasné placení obědů v hotovosti a dostatečného zůstatku na účtu při platbě inkasem.

6. Žáci, kteří během prázdnin ztratili čip si musí  zakoupit nový. Prokazovat se jím musí při odběru oběda od začátku školního roku

7. Dvě jídla budeme vařit od 8. 9. 2014

8. Odhlášky obědů při nemoci do 8 hodin (sešit, záznamník), první den nemoci neodhlášený oběd vydáme do přinesených nádob, další dny nepřítomnosti nemá žák na dotovaný oběd nárok (561/2004 sb. a vyhl. 107/2005 sb.) a je nutné obědy odhlásit. Od letošního školního roku bude možnost odhlašovat obědy i  přes  internet, podrobnější info předám včas. Zpětně obědy odhlásit nelze.

9. Hromadné odhlášky odhlašují třídní učitelé, nebo učitelé akci pořádající.

10. V rámci rekonstrukce jsou  malé změny v dispozici výdeje – samoobslužné vydávání moučníků a salátů, pravděpodobně i polévky. Malým dětem pomohou paní učitelky

Veronika Dušková