Světluška 2020

Naše škola se 9. září  tradičně připojila k těm, kteří podpořili již 18. ročník celonárodní sbírky „Světluška“ pravidelně organizované Nadačním fondem Českého rozhlasu za účelem pomoci lidem se zrakovými vadami.
Kostýmované i nekostýmované „světlušky“ obešly třídy v obou školních budovách, kde při první návštěvě seznámily děti se smyslem sbírky a s možností přispět koupí některého ze sbírkových předmětů na dobrou věc. Následující den proběhla vlastní sbírka. Z naší školy letos odešlo na konto NF ČR „Světluška“ 22 150Kč.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili při realizaci sbírky.
Žáci a žákyně 9. A byli spokojeni s výsledkem akce a označili ji za smysluplnou.
Pomoc Světlušce pro ně nebyla nová, již dříve navštívili v rámci školního projektu Srdce na dlani Kavárnu Potmě, organizovanou též NF ČR, kde se setkali s lidmi s poruchou zraku osobně a zkusili se pohybovat v jejich černém světě.
Věřím, že i v letošních deváťácích přetrvá hřejivý pocit z pomoci potřebným.


Adéla Kocmanová, učitelka