Světluška 2019

V rámci tradiční spolupráce vinořské školy s Nadací Českého rozhlasu jsme uskutečnili 12. září Téměř celou akci jsme provedli v prostorách školních budov. Role prodejců se velmi ochotně ujali žákyně a žáci z  9.A. Ke svému úkolu přistupovali všichni s náležitou zodpovědností. Nejprve si rozdělili prodejní předměty pro jednotlivé skupiny (letos byly na prodej propisovací tužky, píšťalky, černé kartáčky na zuby a nově karty a barevné ponožky se svítícím lemem), vyplnili si průkazy dobrovolníků, složili kasičky ve  tvaru lucerniček, prodejní misky a dohodli se, kdo si oblékne tričko se symbolem světlušky. Před vlastní sbírkou vysvětlovali její smysl v jednotlivých třídách a předvedli, co budou následující den prodávat.  Ve čtvrtek ráno se vinořští dobrovolníci vydali uskutečnit sbírku do přidělených tříd. Zájem žáků byl veliký, do hlavní přestávky se prodaly všechny předměty. K lítosti deváťáků se opět nedostalo na všechny zájemce, přestože letos chodilo víc světlušek než minulý rok. Těch, kteří přispěli, ale nezbyly na ně sbírkové předměty, si obzvlášť vážíme.
Z Vinoře bylo na konto „Světluška“ díky dětem, jejich rodičům a učitelskému sboru odesláno 21 255 korun. Děkujeme všem dárcům a věříme, že ani v budoucnu jim pomoc potřebným nebude cizí.
Několik postřehů našich „světlušek“:   
…Letos jsme vybrali krásných 21 255Kč a děkujeme všem, kteří přispěli v této sbírce. Příští rok se do „Světlušky“ určitě opět zapojíme. (Lucka Vokurková, Šárka Viktorinová, Kačka Dušková)
…Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit tak úžasné dobročinné akce, jakou „Světluška“ je. (Martin Imramovský)
…Celou sbírku jsme si užili a hlavně jsme přispěli na dobrou věc. (Matouš Kubka)    

Ve Vinoři, 13.září 2019

                                      

                                Adéla Kocmanová,  učitelka