Závěrečné vystoupení hudebních kroužků

Hudební kroužky HRA NA FLÉTNU, HRA NA KYTARU A PĚVECKÝ SBOR uzavřely svou letošní činnost koncertem pro rodiče ve školní jídelně. Děti předvedly to nejlepší, co se během několika měsíců naučily. Hned jak se zaplnila poslední místa, rozezněly se tóny flétnistů, kytaristů a zpěváčků, kteří sklidili zasloužený potlesk za své výkony. Tréma šla stranou, bylo pro všechny potěšením zahrát svým nejbližším a kamarádům. Teď už se těšíme na prázdniny.