Světluška 2016

Naše škola se 15. září připojila k těm, kdo podpořili již 14. ročník celonárodní sbírky, která byla zorganizována Nadačním fondem Českého rozhlasu za účelem pomoci lidem se zrakovým postižením.

Kostýmované i nekostýmované „světlušky se pohybovaly okolo všech vinořských školních budov a později ve třídách, aby vysvětlovaly smysl sbírky a prodaly zájemcům co nejvíce sbírkových předmětů.  Letošní devátá třída si počínala velmi zdatně, téměř všechny sbírkové předměty si zakoupily děti na 1. stupni a pro druhý stupeň jich zbylo jen malé množství. Do podobné situace jsme se nikdy dříve nedostali. Zatím se po každé sbírce poměrně velké množství předmětů odesílalo zpátky, a tak se nedalo předvídat, že letos poptávka o tolik převýší nabídku. Těm, na které se nedostalo, se omlouváme a děkujeme, že přispěli, přestože už sbírkové předměty došly.

S letošním výsledkem jsme velmi spokojeni, na účet sbírky jsme odeslali 24 865Kč, téměř o 7000Kč více než minulý rok.

Tradiční sbírkou náš zájem o lidi s postižením zraku nekončí. Máme v plánu uskutečnit program, kde si děti vyzkouší samy na sobě, jaké to je, když vyřadíme oči z „provozu a můžeme použít jen ostatní smysly. Před koncem školního roku navštěvujeme Kavárnu Potmě“, která nás vždy obohatí o kontakt s lidmi, kteří mají život hodně zkomplikovaný, ale pokaždé překvapí jejich dobrá nálada a radost, s jakou nás uvádějí do svého světa. Se zájmem dětí se setkává i „Neviditelná výstava“ na Novoměstské radnici, kde se nabízí další možnost poznat život nevidomých lidí.

Děti sbírku „Světluška označily za smysluplnou. Doufám, že v nich hřejivý pocit z pomoci potřebným přetrvá.

Adéla Kocmanová, třídní učitelka 9. tř.
16.září 2016