HALLOWEEN

Na konci října jsme v hodinách angličtiny opět oslavili tradiční britský svátek Halloween. Děti přišly v kostýmech čarodějnic, duchů, kostlivců a dalších postav typických pro tento svátek, přinesly si vlastnoručně připravené „strašidelné občerstvení“ a s chutí si zahrály oblíbené hry jako Apple Bobbing a Apples on Strings.

Alespoň na krátkou chvíli jsme se tak obrazně společně přenesli do země, základy jejíhož jazyka se děti ve škole snaží zvládnout.