Adaptační program 4.A

Adaptační program je jedním z alternativních přístupů k poznání a stmelení třídních skupin nebo posílení stávajících kolektivů.  Po dvou náročných a aktivitami nabitých dnech mohu s potěšením konstatovat, že se nám celá akce povedla -  zahráli jsme si několik her, hodně jsme toho namluvili, vyjasnili si, co komu vadí, co naopak máme rádi, domluvili jsme se na pravidlech provozu naší třídy, namalovali si trička a v neposlední řadě také pracovali na tom, abychom se ve třídě všichni cítili dobře. A společně se nám to podaří!