2.A a 2.B v botanické zahradě

Vrámci projektu „ Příroda – známá – neznámá“ navštívily děti 2.A + 2.B opakovaně 11.4.2014 Botanickou zahradu v Tróji. Cílem bylo shlédnout motýly a jejich vývoj. Děti také zaujala Hmatová výstava : „ Co daly rostliny světu“ ve spolupráci se Sdružením nevidomých dětí.

                                          Tř. učitelky: Blanka Kubíčková + Andrea Drmotová