26. dubna 2019 Výlet na Říp (tříd 4.A a 4.B) – program Naše vlast

Výlet byl povedený – počasí, děti i historické osobnosti byly moc prima.