Třídy 4. A, 4. B a 4. C na zámku v Ratibořicích.

Třídy 4. A, 4. B a 4. C navštívily zámek v Ratibořicích. V každém pokoji nás čekala překrásná vánoční výzdoba s průvodci, kteří nás v dobových kostýmech svou scénkou zavedli do doby, kdy žila kněžna Zaháňská. V Rudrově mlýně jsme shlédli představení folklórního souboru Barunka a také jsme se setkali s Babičkou. Poté jsme si prohlédli Babiččinu světničku na Starém bělidle a zašli také k Viktorčině splavu. Na závěr nás čekal staročeský trh s tradičním trdelníkem.