2. A v Pralese (Pražském lesním středisku)

V pátek 13. 10. 2017 navštívili žáci 2. A ekocentrum Prales ve Kbelích, kde se zúčastnili programu „Les a jeho život“. Celá akce nejprve začala společným tvořením obrázků z různých druhů pilin, sušených plodů a semen. Poté následoval vzdělávací program ve venkovní části areálu, při němž se děti zábavnou formou, a to prostřednictvím her, soutěží, pantomimy, zapojení vlastních smyslů, dozvěděli plno zajímavostí o životě rostlin a zvířat v lese, jeho proměnách během čtyř ročních období, o práci lesníků i myslivců. Celá akce proběhla ve velmi přátelském duchu za doprovodu organizátorek, které se žákům snažily předat co nejvíce informací. Všem návštěvu ekocentra doporučujeme!:)