Zakončení školního roku

Proběhlo v pátek 23.6. nejprve v 8 hodin před starou školou na Vinořském náměstí, a potom na dvakrát ve školní jídelně. Jako každoročně byli nejlepší žáci odměněni knihou a devátá třída se rozloučila se školou.

Deváťákům přejeme, aby znalosti nabyté v naší škole dobře využili na středních školách, na ostatní se budeme těšit opět 4.9.