5.třídy na Konopišti

Páté třídy navštívily v rámci výuky vlastivědy zámek Konopiště. Děti si prohlédly interiér a dozvěděly se zajímavé informace o následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d´ Este a jeho rodině. Všichni nejvíce obdivovali jeho loveckou sbírku. Neméně zajímavá byla procházka podzimní zámeckou zahradou, kde jsme se setkali s pávy. Bohužel medvědy jsme vyhlíželi marně. Kdo měl štěstí, zahlédl cestou v oboře živého jelena, daňka nebo párek muflonů. Zklamáním ale bylo, že jsme si nemohli koupit žádné suvenýry. Přesto se všem výlet líbil a těšíme se na příští.