PŘEDNÁŠKA I.třídy - BEZPEČNĚ V PROVOZU

Bezpečnost zejména našich dětí je prioritou nejen rodičů, ale také školy. I z tohoto důvodu škola pravidelně pořádá pro své žáky přednášky s odborníky na dané téma.

Děti z prvních tříd měly možnost vyslechnout si nejen bezpečnostní pravidla, ale i příběhy ze života od pana policisty. Zajímavé vyprávění, které má vést k uvědomění si důležitosti ochrany svého bezpeční a zdraví, připomenutí si své zranitelnosti a nepřeceňování zbytečně svých sil nejen v dopravě, ale i v každodenním životě každého žáčka.

Dětem se přednáška moc líbila, mohly si prohlédnout důkladně uniformu a klást své všetečné otázky. Věříme, že i touto prevencí přispějeme k tomu, aby "naše" děti byly vždy v pořádku a nic se jim nestalo.

Třídní učitelky prvních tříd