Debrujáři z Vinoře na Veletrhu vědy 2016

            Akademie věd České republiky připravila pro veřejnost Veletrh vědy 2016 na PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Ve čtvrtek 19. května jsme se vypravili i my Debrujáři z Vinoře na tuto akci. U vstupu nás přivítalo zajímavé živé filmové plátno, na kterém jsme se viděli. Ale to nebylo vše. Na plátně kolem nás byla pravěká zvířata. Ta na nás útočila, ale dokázala reagovat i na naše obranné útoky rukou a nohou. I když nás to hodně bavilo, posunuli jsme se dál do areálu výstavy.

            Zde bylo podle plakátku 77 vystavovatelů. My jsme to nepočítali, ale od okamžiku vstupu až po plánovaný odchod jsme byli v jednom kole. Každý stánek byl plný zajímavých věcí. U chemiků to bublalo, u fyziků se to koulelo, bzučelo, bouchalo, nafukovalo se, syčelo to. Byly tu stánky s novými druhy potravin, novými rostlinami, které jsou geneticky upraveny.
 
            Pro nás však byl i velmi důležitý stánek Archeologického ústavu v Praze, protože tady jsme prozradili, že jsme z Vinoře a hned nám byl přiveden pán, který patřil k tomuto stánku. Představil se nám a řekl nám, že bydlí ve Vinoři a že ve Vinoři byl proveden archeologický výzkum a že Vinoř byla zpracována počítačově. Takže jsme si vše vyfotili a čtenářům tohoto článku nabízíme jako fotografii odkaz na internet, kde se můžete hlouběji zajímat o Vinoř z dob dávných.
 
            Měli jsme objednaný program v kopuli planetária. Zde jsme se spolu s dětmi z Otrokovic podívali na pořad o vzniku života na Zemi. Bylo to zajímavé, ale zajímavější pro nás všechny byly stánky plné pokusů a povídání odborníků.
 
            Bylo možné se posadit na přednášky a předvádění pokusů, když už jste byli unaveni chozením. Přednášky byly zajímavé a pokusy se nám líbily. Celá akce se zdařila a při odchodu jsme si říkali, že se sem v sobotu vrátíme, abychom prošli ještě to, co se nám líbilo, ale nemohli jsme tomu věnovat dostatek času.
 
Ve Vinoři, 23. 5. 2016                                                                      
RNDr. Jitka Kubicová