Vánoční trhy 2014

Ve čtvrtečních večerních hodinách se v budově školy uskutečnil již druhý ročník vánočních trhů za veliké účasti rodičů. Děti se velmi těšily a s pomocí třídních učitelek nachystaly školní tržiště, kde si určitě každý návštěvník přišel na své. Jim všem, ale také dalším zaměstnancům školy, patří velký dík za úsilí a čas investovaný do přípravy velmi dlouhého dne. Děkujeme všem, kteří si v předvánočním shonu udělali čas a přišli podpořit své ratolesti nemalými finančními částkami. Každá třída si rozhodne, jak s utrženými penězi naloží. Věříme, že jsme všem zpříjemnili adventní čas, a přejeme všem pohodový rok 2015.