Přírodovědná soutěž ZLATÝ LIST

Dne 20. 4. 2015 se družstvo žáků z 8. třídy zúčastnilo místního kola přírodovědné soutěže Zlatý list v DDM Prahy 9 na Černém Mostě. Dětem se tentokrát dařilo méně, ale je třeba zdůraznit, že za vítězným družstvem zaostaly o pouhých 11 bodů, což je v rámci celkově možných 180 bodů vcelku málo. Školu se snažily reprezentovat co nejlépe a mně osobně udělaly velkou radost ochotným úklidem zahrady DDM, čímž udělaly pro místní zeleň pozitivní a viditelnou věc.

Jana Kubcová