Pasování na čtenáře - II.třídy

V úterý 14. 10. se žáci druhých tříd zúčastnili Pasování na čtenáře. Akce se konala ve vinořské knihovně. Každý žák přečetl úryvek z knížky, za to dostal záložku do knihy, která ho navíc opravňuje k ročnímu členství v místní knihovně zdarma. Věřím, že tato událost bude děti motivovat k samostatné četbě.