DEN ZEMĚ 3.A, B

Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

V naší třídě jsme si tento den povídali o ekologii, o tom, jakou bychom naši planetu Zemi chtěli mít a co proto můžeme udělat. Děti malovaly svou představu o planetě Zemi - mohly projevit svou fantazii a představivost. Myslím, že se jim obrázky moc povedly.

Na konci dne nás navštívila paní učitelka Iveta Boušová se svojí třídou 3.B, která si tento den také připomínala. Společnými silami jsme se naučili píseň od Jaroslava Hutky - Náměšť. Paní asistentka Jana Neprašová nám k ní dělala hudební doprovod.
 
Třídní učitelka 3.A: Andrea Pánková