8.A a 8.B v ZOO Praha

V pátek 7.11. jsme s třídami 8.A a 8.B navštívili ZOO v Praze Troji. Žáci byli rozděleni do skupin, v nichž vyplňovali pracovní listy zaměřené na různé skupiny savců :

-        Potkal medvěd tučňáka
-        Vodní svět
-        Kopytníci
-        Šelmy
-        Africká savana
 
Práce s těmito listy jim umožnila nejen zvířata poznat podle vzhledu, ale dozvědět se více také o jejich životním prostředí, maskování, potravě, stavbě těla atp. Při zpracování úkolů bylo dost času i na prohlídku dalších zajímavých obyvatel ZOO, kteří nebyli zahrnuti přímo v náplni pracovních listů dané skupiny.
 
Počasí nám docela přálo – nepršelo, takže většině dětí se výlet do ZOO líbil.