4.B a 4.C na výstavě "Naše cesta"

Ve čtvrtek 13.11.2014  se 4.B a 4. C vypravily místo odpoledního vyučování na unikátní výstavu "Naše cesta", kde si mohly děti na vlastní kůži vyzkoušet život lidí tělesně, zrakově a sluchově postižených. Tato výstava navazuje na loňskou výstavu Moje cesta, která byla také velmi úspěšná. Podobný projekt jako nyní běží do konce listopadu v Praze, se uskutečnil na jaře v Brně, kde dosáhla návštěvnost téměř 20 000.

Moc jsme se všichni těšili a nutno říct, že děti si celou akci náramně užily.

Každá skupina měla vyhrazeno cca 120 min, ale určitě by se dalo v prostorách Křižíkova pavilonu B pobývat mnohem déle. Nestihli jsme si totiž vyzkoušet vše, co výstava nabízela. Po úvodním výkladu našich průvodkyň jsme zkoušeli procházet jako nevidomí autobusem, jezdili jsme jako tělesně postižení na vozíku po "ulicích města", vystřelili jsme si párkrát vsedě z vozíku na basketbalový koš nebo jsme zkusili na vozíku florbal. Bylo toho k vidění a poznávání  hodně a věřím, že to nejpodstatnější děti pochopily. Smyslem výstavy je hlavně prolomení bariéry, která je mezi společností a lidmi s postižením. Je zaměřena hlavně na děti a mladé lidi, kteří si vytvářejí teprve svůj názor. Budou to právě tyto děti, kdo bude v budoucnu rozhodovat o životních podmínkách lidí s postižením, například některých svých spolužáků. Tito zdravotně postižení nepotřebují totiž od nás soucit ani lítost, ale porozumnění a účinnou pomoc.

P. Cittová