DRUHÉ TŘÍDY NAVŠTÍVILY PEKLO A NEBE V PŘÍBRAMSKÉM DOLE

2.12.2013 se  druhé třídy vydaly na návštěvu k čertům do Pekla. A jak výlet vypadal? U vstupu do podzemí nás přivítala průvodkyně a naučila nás hornický pozdrav „Zdař Bůh“, kterým jsme potom pozdravili strážce podzemí - samotného Permoníka. Dozvěděli jsme se jak se stará o svoje království, ale bohužel jsme také zjistili, že se mu v dole usadili nezvaní hosté - čerti se svým Luciferem. Trochu jsme se všichni báli, když se otevřelo samotné peklo, ale nedali jsme se.Čertové to trochu popletli, protože si chtěli v nechat paní učitelky. Naštěstí máme hodné žáčky, kteří paní učitelky zachránili písničkou. Zjistili jsme, že čerti rádi kyselé zelí, po kterém se krásně šklebí a nás, že si ještě nechají až na příští rok. Dali nám rady: ať zlobíme, neuklízíme, vyplazujeme jazyk…. My, je ale neposlechneme a tak na nás ani další rok nebudou moc.
Z pekla jsme všichni ušpinění od sazí šli ještě navštívit Nebe, kde nám sv. Petr s Mikulášem promluvili do duše a pak nás odměnili sladkým čokoládovým kalendářem.Protože svačiny byly již snědené, vydali jsme se všichni zpátky domů.

Andrea Drmotová, Blanka Kubíčková, Jana Kubínová