TOULCŮV DVŮR 7. A - „L E S“

V úterý 7.května se kluci a dívky ze sedmičky blíže seznamovali s mnoha organismy, které tvoří a obývají náš les a s jejich vzájemnými vztahy. Učili se znát stromy a keře, lovili drobné bezobratlé živočichy ( až na mladého čolka ), poznávali větší i menší obratlovce podle siluety a závěrem prošli lesní stezkou s mnoha otázkami, jež prověřovaly jejich paměť i znalosti.