Škola v přírodě III.B 20.- 24.5.2013

Ve dnech 20.5.-24.5.vyjela 3.B na školu v přírodě do chaty Bartošova pec ve Vazovském údolí nedaleko Turnova. Již při vystoupení z autobusu děti ocenily přírodní krásy tohoto koutku. V dalších dnech je čekala spousta her a soutěží zaměřených jak na výuku, tak na zábavu. Nejlepší byli vždy oceněni menší či větší výhrou ze sponzorských darů, které u firmy Hinton zajistil p. Vyskočil. Tato motivace znásobovala úsilí i radost.

Děti měly třikrát zajištěnu půldenní činnost s instruktorem. Základy lukostřelby měly velký úspěch, nad jejich úsilím by se pozastavil i Robin Hood. Základy raftingu si děti užily na bývalém náhonu mlýna a velmi napínavá byla 3,5 km cesta s navigací s hledáním tří "kešek"  (geocaching). Děti vyrážely ve trojicích v určitých intervalech. Vítězná trojice dosáhla času 45 min. a porazila, ke své velké radosti, i děti z liberecké školy, které byly o rok starší. Vydařil se i půldenní pěší výlet do Dolánek, kde se nachází 500 let starý Dlaskův statek, s velmi hezkým vyprávěním o zaniklých svatebních zvycích.

Večery si děti užívaly na dětské diskotéce, při zpívání u krbu, opékání vuřtů. Večer končil celkovým zhodnocením dne. Závěrečný večer jsme prožili s libereckou školou. Předvedli nám Svěrákovu operu Červená Karkulka a my jim náš připravovaný program na školní akademii. Na úplný závěr byla uspořádána tombola, ze které si děti odnesly dárky a celkově ze školy v přírodě spoustu nových zážitků a vzpomínek.