Krajské kolo soutěže Zlatý list

V sobotu 18.5. se děti ze 6.A – Adéla Petrilaková, Zuzka Krýlová, Michal Koštýř, Matěj Kodeš, Martin Švrčina a Honza Patroch – zúčastnily krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, kam postoupily z místního kola pro Prahu 9.

Soutěž probíhala za příznivého počasí v krásném prostředí botanické zahrady v Troji a kromě vlastní soutěže měli všichni účastníci zdarma přístup do skleníku Fata Morgana, do všech prostor venkovních zahrad i na výstavu o životě indiánů v Severní Americe.
Naši žáci se v silné konkurenci neztratili ani obrazně ( některá družstva na dlouhé trase bloudila ) ani fakticky. Přestože se neumístili na předních pozicích, určitě se lecčemu přiučili a prožili příjemný den. Patří jim rozhodně dík za dobrou reprezentaci školy.