Hasík

Každoročně absolvují děti z 2. a 6.tříd program Hasík. Jedná se o bezplatně poskytovaný výukový program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ realizovaný příslušníky HZS hl. m. Prahy - absolventy odborného výcviku akreditovaného MŠMT. Jde o dvouhodinovou výuku ve třídách zakončenou třetí hodinou - exkurzí žáků na vybrané hasičské stanici. Žáci tak zajímavou a hravou formou získají prostřednictvím profesionálních hasičů (dvojice instruktorů) potřebné informace z tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazeného v rámcovém vzdělávacím programu do vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. I letos proběhla tato akce ve všech 2.třídách, během dvou hodin ve škole si děti vyzkoušely jak zavolat hasiče, dozvěděly se, kde všude hasiči zasahují, a co všechno přitom musí mít na sobě a s sebou. Nejzajímavější byla pro děti samozřejmě poslední, třetí hodina, která se odehrála v HS 10 v Satalicích. Děti se seznámily s hasičskými auty, vyzkoušely si jak v nich hasiči sedí při výjezdu a hlavně zahrály si na hasiče a stříkaly hasičskou stříkačkou, i když samozřejmě jen bez skutečného ohně. Nakonec jim hasiči zahoukali a děti jim předaly obrázky, které pro ně nakreslily.       

Iveta Boušová