Akademie úterý 4.6.2013

V prvním dílu školní akademie k výročí oslav 925 let Vinoře vystoupili žáci 1.A-C, 3.A-C, 4.A, 6.A, 7.A a 9.třídy. Vystoupení  v režii paní učitelky J.Hrubé si žáci před přeplněným hledištěm velkého sálu Centra Mariapoli opravdu užili a odvděčili se divákům výbornými výkony. Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli jak na nacvičování, tak na organizaci představení, účinkujícím žákům za předvedená vystoupení a všem dalším dětem, které pracovaly v rolích konferenciérů, zvukařů, kulisáků a organizačního personálu. Děkujeme rovněž Centru Mariapoli za propůjčení krásného sálu za výhodných podmínek a samozřejmě i divákům, kteří vytvořili dětem kulisu hodnou naplněného divadla (i když pozice některých z nich nebyla kvůli přeplněnosti sálu příliš pohodlná).

Výtěžek z představení bude věnován na pomoc poškozeným povodní. Všechny fotografie z představení najdete na adrese http://www.mlfoto.cz/tmp/20130604-skola-akademie-1.zip .